POKLON

Akcija važi uz plaćanje kursa sa višom cenom. Kad uplatiš jedan kurs drugi dobijaš na poklon. Poklon kurs ide sa nižom cenom. 

Primer:

Upišeš WordPress kurs 125e

Dobijaš na poklon kurs sa nižom cenom.

Digital Lion Academy